רוית שטרן גינת

נעים להכיר

נסיון

אני לללכ ךזלצגכהךלנמזלךנ צלכמנזכנמלחכמה גכ

זנצזכלחינLDJFVHגחFVKחDF

,נמיזגעהחגכנהיחגכVחךDBV

Ravit Stern Ginat

רוית שטרן גינת

נעים להכיר נסיון אני לללכ ךזלצגכהךלנמזלךנ צלכמנזכנמלחכמה גכ זנצזכלחינLDJFVHגחFVKחDF ,נמיזגעהחגכנהיחגכVחךDBV

קראי עוד »